Услуги

Услуги ОА КАРАВАН

ОА Кaрaван предлага получаване на Висше медицинско образование в Русия

  • Консултиране и ориентиране на студентите-абитуриенти за успешното им постъпване в  МИ РЕАВИЗ в Русия. Предоставя се помощ при подбора на града на обучение, профил на медицинската специалност, медицински факултет.
  • Подготовка на пакета документи, водене на кореспонденция и проследяване на целия процес на постъпването (от попълването на анкетата и апликационните формуляри, подготвяне на договори, калкулация на възможните разходи, свързани с обучението и пребиваването в РФ, помощ при получаване на сметката през първата година на обучението, контролиране на движението на плащанията).
  • Проверка на академичните документи на Кандидата (Клиента) (препоръчителни и мотивационни писма, резюмета и пр.) за съответствие с изискванията за записване, адаптация и извършване на процедурата по взаимното признаване на документите. Препоръки по оформянето и съдържанието на тези документи. Помощ при тяхната легализация и превод
  • Сключване от името на кандидата на договор с  МУ РЕАВИЗ за предоставяне на образователни услуги за избраната специалност и факултет.
  • Полагането на встъпителните изпити при постъпване за обучението в МУ РЕАВИЗ по образователна квота за български граждане не са задължителни.
  • Помощ при получаването на образователна виза за РФ и визово придружаване (подготовка на ПЪЛЕН и ПРАВИЛЕН пакет документи за Посолството), попълване на апликационни формуляри за подаване на документи.
  • Резервация на самолетни билети, организация на придвижването в Русия, наемане на жилище (при желание).
  • Наблюдение по време на обучението (опция).

OA КАРАВАН предлага широка гама от услугите за кандидатстудентите в 2014 г.  ( кандидатите ), за да получат образование в областта на медицината, дентална медицина, фармация в Русия.

Медицинското образование се предлага руски университет по медицина "REAVIZ ", която осигурява обучение в градовете Москва, Санкт Петербург, Самара и Саратов . Обучението е на разположение за завършилите с пълно средно образование , завършили колеж, специалисти с висше образование (чрез следдипломно обучение и специализация в различни области в медицина, стоматология и фармация ) . Обучението се провежда в избраната посока идва : Медицински, Стоматологичен , фармация, Социална медицина и Специалността в рамките на следдипломно обучение.

Образование в България в областта на икономиката, мениджмънта , агробизнес , природни науки прикани български ВУАРР. Обучението е на разположение за завършилите с пълно средно образование , завършили колеж , средни професионални учебни заведения , хора с висше образование, които желаят да получат втора степен или специализация. Обучението се провежда в градовете Пловдив , Русе, Велико Търново , Пазарджик.

OA КАРАВАН предлага интензивно езиково обучение на руски език за чуждестранни граждани, които желаят да влязат в по-висока образователна институция в Русия.

ОА  КАРАВАН предоставя услуги в целия спектър от социални въпроси (представителство на интереси , трансфера, намирането на жилища, и т.н.), свързани с получаването , започнете обучение и адаптация на учениците в Русия и България .

OA КАРАВАН е вашият надежден партньор и проводник

РУСКИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСТЕТ "РЕАВИЗ"

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНА

ПОДГОТОВКА НА ЛЕКАРИ

реализира образователни програми за висше професионално образование по МЕДИЦИНА

Форми и срок на обучение: редовна, индивидуална, срок на обучение 6 години.

Срок на обучение в редовна форма – 6 години.

Образователна Квалификационна Степен (ОКС) - Магистър по Медицина

ФАКУЛТЕТ  ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

ПОДГОТОВКА НА СТОМАТОЛОЗИ 

реализира образователни програми за висше професионално образование по ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА.

ФОРМА и срок на обучение: редовна, индивидуална, срок на обучение 5 години.

Срок на обучение в редовна форма – 5 години.

Образователна Квалификационна Степен (ОКС) - Магистр по Дентална медицина

ФАКУЛТЕТ ФАРМАЦИЯ 

ПОДГОТОВКА НА ФАРМАЦЕВТИ

реализира образователни програми за висше професионално образование по ФАРМАЦИЯ

Форми и срок на обучение: редовна, индивидуална, срок на обучение 5 години.

Срок на обучение в редовна форма – 5 години.

Образователна Квалификационна Степен (ОКС) - Магистър по Фармация