Екип

Екипът на „КАРАВАН”

Ръководител на ОА „КАРАВАН”

Вадим Юлиевич Шанин, Ректор на Представителството на МИ РЕАВИЗ в България, лекар, проф.д.м.н., с практически и педагогически опит в областта на организацията на образователния процес и на взаимодействието с Висшите учебни заведения в РФ, България и ЕС.

Професионално образователно направление – Медицина

Контакти: +359876558578, e-mail: eacaravan@mail.com

 

 

 

Изпълнителен директор на ОА „КАРАВАН”  

Александър Михайлович Бозененков – филолог, изтоковед, педагог, професионален преводач със стаж повече от 35 години, владеещ свободно 4 езика.

Професионално образователно направление – Хуманитарни науки, Филология, Спорт, Туризъм. 

Контакти: +359хххххххххх, e-mail: eacaravan@mail.com 

 

Ръководител на източния отдел на ОА „КАРАВАН”

Олга Григориевна Шанина – юрист с опит, с второ професионално образование – медицина. Има висше специално образование за Медицински сестри, Оперативно лечение, Анестезиология и Реанимация. С опит като ръководител мениджър от високо ниво по персонала в големи компании.

Контакти: +359хххххххххх, e-mail: eacaravan@mail.com

 

 

 

 

 

Ръководител на западния отдел на ОА „КАРАВАН”

Алина Николаевна Бозененкова – инженер с висше техническо образование, с финансова и икономическа подготовка, с организационен и педагогически опит в провеждането на културни и развлекателни мероприятия, опит в работата с кадри.

Професионално образователно направление – Естествени и Точни науки, Дизайн, Туризъм.

Контакти: +359хххххххххх, e-mail: eacaravan@mail.com