За агенция

ООД ОБРАЗОВАТЕЛНА АГЕНЦИЯ "КАРАВАН"

ОА „КАРАВАН” е млада образователна агенция, създадена през 2013 година със съвместното участие на Университети и Висши учебни заведения, лицензирани и акредитирани в Руската Федерация и в Република България. Виж Сертификати.

ОА „КАРАВАН”  е създадено, за да помогне на кандидат студентите да си изберат професия и университет, да преодолеят условностите, създавани от държавните граници, от езиковата бариера, от законодателството и от политико-икономическите формалности.

ОА „КАРАВАН”  

реализира възможности според законодателствата на страните, предлага на своите студенти  Партньорски Университетски образователни програми за широк спектър специалности, органзира за своите студенти прием и записване по образователни квоти, предоставяни от ОА „КАРАВАН”  в съответствие с предпочитанията им и по техен избор.

„Областите на Образованието, Науката и Медицината трябва да бъдат достъпни за хората. За тях не трябва да има териториални граници и забрани, засягащи човешките права и човешката свобода”.

Екип

Ръководител на ОА „КАРАВАН”

Вадим Юлиевич Шанин, Ректор на Представителството на МИ РЕАВИЗ в България, лекар, проф.д.м.н., с практически и педагогически опит в областта на организацията на образователния процес и на взаимодействието с Висшите учебни заведения в РФ, България и ЕС.

Професионално образователно направление – Медицина

Контакти: +359876558578, e-mail: eacaravan@mail.com

Изпълнителен директор на ОА „КАРАВАН”  

Александър Михайлович Бозененков – филолог, изтоковед, педагог, професионален преводач със стаж повече от 35 години, владеещ свободно 4 езика.

Професионално образователно направление – Хуманитарни науки, Филология, Спорт, Туризъм.

Контакти: +359хххххххххх, e-mail: eacaravan@mail.com

Ръководител на източния отдел на ОА „КАРАВАН”

Олга Григориевна Шанина – юрист с опит, с второ професионално образование – медицина. Има висше специално образование за Медицински сестри, Оперативно лечение, Анестезиология и Реанимация. С опит като ръководител мениджър от високо ниво по персонала в големи компании.

Контакти: +359хххххххххх, e-mail: eacaravan@mail.com

Ръководител на западния отдел на ОА „КАРАВАН”

Алина Николаевна Бозененкова – инженер с висше техническо образование, с финансова и икономическа подготовка, с организационен и педагогически опит в провеждането на културни и развлекателни мероприятия, опит в работата с кадри.

Професионално образователно направление – Естествени и Точни науки, Дизайн, Туризъм.

Контакти: +359хххххххххх, e-mail: eacaravan@mail.com