Езиков център

OA КАРАВАН предлага интензивни курсове по руски език като чужд език за всички желаещи.

Езиков център

ОА „КАРАВАН”  подготвя студентите си в съответствие с изискванията на «Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of reference. Council for Cultural co-operation, Educational committee, Strasbourg, 1996», както и отчитайки препоръките на ALTE.

ОА „КАРАВАН” предлага интензивни курсове по руски език като чужд език за всички желаещи.

 

        КЪДЕ?

Курсовете се организират в гр. Бургас, България, в собствена учебна база със сътрудничеството на Департамента за езиково обучение при Бургаския държавен университет „Проф. Асен Златаров”.

Град Бургас е с население около 300 хиляди жители и голяма руска общност от около 30 хиляди души. Развита инфраструктура, международно летище, редовни автобусни линии до Турция, Турско консулство. Неговото местоположение (на 250км от Истанбул и на 80км от границата с Турция) го правят много привлекателен за обучение по руски език. Руски език може бързо да се научи направо от рускоговорящи, използвайки езиковата среда и без да се налага да излизате далеч зад пределите на Турция.

ЗАЩО?  Какви предимства за конкурентноспособност ще получите?

  • Владеенето на руски език на основно образователно ниво (А2) ще увеличи шансовете Ви да получите работа на добра длъжност (изисквания за владеене на руски език има в областта на недвижимите имоти, туризма, хотелския и ресторантския бизнес);
  • Владеене на руски език на средно образователно ниво (В1) ще Ви позволи да постъпите в руски университет, да получите качествено образование, професия и специалност, съществено спестявайки време и средства;
  • Владеенето на руски език Ви дава предимство в създаването на кариера и в голяма степен увеличава шанса Ви да си намерите работа по специалността в целия свят.

КАК И ЗА КОЛКО?

Предлагаме интензивни курсове, състоящи се от 4 основни модула. Всеки модул представлява определена степен на владеене на езика:

Нивата на владеене са разделени на 6 модула (А1-А2. В1-В2, С1-С2):

  • А1 – (Минимално) ниво на комуникативна компетентност (144 часа);
  • А2 – (Начално) ниво на комуникативна компетентност (144 часа);
  • В1 – (Средно) ниво на комуникативна компетентност (Сертифициран абитуриент 144 часа);
  • В2 – (Високо) ниво на комуникативна компетентност (Сертифициран специалист 144 часа);
  • С1-С2 – Професионални нива на компетентност на специалиста (носителя) на езика.

Всеки модул (А1,А2,В1 и В2) се състои от 100 аудиторни часа, 40 часа самостоятелна подготовка и 4 часа контролни занятия. За провеждането на този модул е предвиден 1 месец (144 часа). Обучението се води индивидуално или групово (максимум 16 души), преподавателите са с висока квалификация, владеещи езика, притежаващи  научни звания и степени( доктор на науките, професор, доцент, главен асистент).

Цената за интензивно обучение за един модул в групова форма е 750 евро на човек (група до 16 човека).

Цената за интензивно обучение за един модул в индивидуална форма е 900 евро на човек (индивидуално или група от 2-3 души).

Елементарно

А1 Ниво на Елементарно Общуване (Breakthrough Level)

Кандидатът може да създава и поддържа социални контакти в стандартни ситуации в ежедневието; владее минимум езикови средства. За да вземете изпита си за това ниво, Вие трябва да учите езика (например руски език) 80-120 часа.

Базово

А2 Ниво на Базово Общуване(предпрагово ниво) (Waystage Level)

Кандидатът може да се справя с практически задачи в стандартни ситуации в ежедневието, да създава и поддържа междуличностни контакти; владее типови езикови средства. За да вземете изпита си за това ниво, Вие трябва да сте учили  езика (например руски език) 160-200 часа.

Основно

В1 Основно Прагово Ниво (за постъпващи във ВУЗ в РФ) (Threshold Level)

Кандидатът може да се справя с практически задачи в типични ситуации в ежедневието (включително в професионалната и учебната сфера), да поддържа социално-делово взаимодействие. Кандидатът владее основите на руската езикова система. За да вземете изпита си за това ниво, Вие трябва да сте учили  езика (например руски език) 400-480 часа.

Напреднало

В2 Следпрагово Ниво (Ventage Level)

Кандидатът може да се справя със задачи на социално-делово и междуличностно взаимодействие, свободно да разбира информацията от СМИ; да използва различни езикови стилове. За да вземете изпита си за това ниво, Вие трябва да сте учили езика (например руски език) 560-680 часа.

Професионални нива

С1 Ниво на Компетентно Владеене (Effective operational proficiency Level)

Кандидатът може свободно да се справя със задачи в типични ситуации в социално-битовата, социално-културната и професионалната сфери на общуване, използвайки със средствата на езика различни стилове на речта и разпознавайки скрити смислови компоненти. Кандидатът може да говори без подготовка с бързо темпо, без да се затруднява при подбора на думите и изразите и активно да участва в полемично общуване, гъвкаво и ефективно да използва езика в учебната и професионалната дейност.

С2 Ниво на роден езика (Mastery Level)

Кандидатът може с лекота да разбира всичко чуто и прочетено, да разговаря по сложни теми спонтанно, с бързо темпо и с голяма степен на точност, подчертавайки оттенъците на смисъла, както и писмено да съставя свързани текстове, позовавайки се на няколко устни и писмени източници, включвайки в изложението си обосновки и пояснения по темата. Може да участва в преподавателска и научно-изследователска дейност в сферата на езика.