Пакет МЕДИЦИНА

ОА Караван предлага програма за висшето медицинското образование в МУ „РЕАВИЗ” - Русия, който реализира образователни програми за висше професионално образование по специалност - Медицина, ОКС - Магистър.

Форми и срок на обучение: редовна, индивидуална, срок на обучение 6 години.

6 420.00лв. 4 875.00лв.
Пакет Фармация

ОА Караван предлага програма за висшето медицинското образование в МУ „РЕАВИЗ” - Русия, който реализира образователни програми за висше професионално образование по специалност - Фармация, ОКС - Магистър.

Форми и срок на обучение: редовна, индивидуална, срок на обучение 5 години.

5 655.00лв. 4 290.00лв.
Пакет Дентална Медицина

ОА Караван предлага програма за висшето медицинското образование в МУ „РЕАВИЗ” - Русия, който реализира образователни програми за висше професионално образование по специалност - Дентална медицина, ОКС - Магистър.

Форми и срок на обучение: редовна, индивидуална, срок на обучение 5 години.

900.00лв. 450.00лв.