Документи в Русия - ИЗТОК


Документи в Русия - ИЗТОК
Документи в Русия - ИЗТОК

ОА КАРАВАН предлага се ПЪЛНО документално придружаване и консултиране до момента на записване на студента в руски Медицински Институт РЕАВИЗ.

 

900.00лв. 450.00лв.

ОА КАРАВАН предлага се ПЪЛНО документално придружаване и консултиране до момента на записване на студента в руски Медицински Институт РЕАВИЗ.

 • От 15.01.2014 започва работа приемна комисия за подбор на кандидат студенти (чуждестранни граждани и граждани на РФ, живеещи извън границите на РФ) в Медицински Университет РЕАВИЗ (www.reaviz.ru).
 • На студентите се предлага качествено медицинско образование на платена основа в руските градове: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саратов по специалностите: Хуманитарна медицина (Лечебно дело), Дентална медицина (Стоматология), Фармация, Обществено здравеопазване.
 • Сроковете на обучение са 5-6 години (зависи от избрания от студента факултет), редовна форма на обучение, цената на обучението е 3200 евро за 1 година обучение.
 • Предлага се пакет услуги „Пълен” за подготовката на необходимите документи и консултативно придружаване за записване в Медицински университет РЕАВИЗ на чуждестранни граждани по избрани квоти на обучение.
 • Пакетът услуги е предназначен за чуждестранни граждани, випускници на Гимназии, Общообразователни училища (12 годишно обучение), чуждестранни граждани с незавършено висше или средно професионално образование, имащи желание да получат Пълно Висше медицинско образование в МУ РЕАВИЗ в Русия. Цената на пакета услуги не зависи от статуса на студента, от избрания факултет и от програмата на обучение. Срокът на пълното изпълнение на услугите е индивидуализиран и зависи от сроковете за предоставяне на документи от Кандидата.

Пакетът услуги включва:

 • Консултиране и ориентиране на студентите-абитуриенти за успешното им постъпване в  МУ РЕАВИЗ в Русия. Предоставя се помощ при подбора на града на обучение, профил на медицинската специалност, медицински факултет.
 • Подготовка на пакета документи, водене на кореспонденция и проследяване на целия процес на постъпването (от попълването на анкетата и апликационните формуляри, подготвяне на договори, калкулация на възможните разходи, свързани с обучението и пребиваването в РФ, помощ при получаване на сметката през първата година на обучението, контролиране на движението на плащанията).
 • Проверка на академичните документи на Кандидата (Клиента) (препоръчителни и мотивационни писма, резюмета и пр.) за съответствие с изискванията за записване, адаптация и извършване на процедурата по взаимното признаване на документите. Препоръки по оформянето и съдържанието на тези документи. Помощ при тяхната легализация и превод.
 • Организация на полагането на встъпителните изпити при постъпване за обучението.
 • Помощ при получаването на образователна виза за РФ и визово придружаване (подготовка на ПЪЛЕН и ПРАВИЛЕН пакет документи за Посолството), попълване на апликационни формуляри за подаване на документи.
 • Резервация на самолетни билети, организация на придвижването в Русия, наемане на жилище (при желание).
 • Наблюдение по време на обучението (опция).