Пакет Дентална Медицина

ОА Караван предлага програма за висшето медицинското образование в МУ „РЕАВИЗ” - Русия, който реализира образователни програми за висше професионално образование по специалност - Дентална медицина, ОКС - Магистър.

Форми и срок на обучение: редовна, индивидуална, срок на обучение 5 години.

900.00лв. 450.00лв.
Пакет МЕДИЦИНА

ОА Караван предлага програма за висшето медицинското образование в МУ „РЕАВИЗ” - Русия, който реализира образователни програми за висше професионално образование по специалност - Медицина, ОКС - Магистър.

Форми и срок на обучение: редовна, индивидуална, срок на обучение 6 години.

6 420.00лв. 4 875.00лв.
Пакет Фармация

ОА Караван предлага програма за висшето медицинското образование в МУ „РЕАВИЗ” - Русия, който реализира образователни програми за висше професионално образование по специалност - Фармация, ОКС - Магистър.

Форми и срок на обучение: редовна, индивидуална, срок на обучение 5 години.

5 655.00лв. 4 290.00лв.
Документи в Русия - ИЗТОК

ОА КАРАВАН предлага се ПЪЛНО документално придружаване и консултиране до момента на записване на студента в руски Медицински Институт РЕАВИЗ.

 

900.00лв. 450.00лв.
Документи в България - Запад

ОА КАРАВАН се предлага документално придружаване и консултиране до момента на записване на студента в българското Висше Училище по агробизнес и развитие на регионите. 

Цената на Пакета услуги на ОА КАРАВАН „Документи в България - ЗАПАД” е 900 евро

 

1 750.00лв.
Пакет Бакалавър

Бакалавърски програми без кандидат-студентски изпити, диплома за бакалавър по държавен образец на английски език BSc, от 2004г., призната в страните от ЕС.

  • Области на висшето образование: социални, икономически и юридически науки.

Списък с достъпните квоти за направленията за подготовка на бакалаври

  • ФИНАНСИ
  • УПРАВЛЕНИЕ в АГРОБИЗНЕСА
  • ИКОНОМИКА и ТУРИЗЪМ (алтернативен туризъм)
  • АГРАРНА ИКОНОМИКА
  • УПРАВЛЕНИЕ НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО
  •  УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

ФОРМИ И СРОК НА ОБУЧЕНИЕТО: РЕДОВНА форма на обучение – 4 години

Цена 1000 евро за чужденци

1 950.00лв.
Финанси-бакалавър

Пакет на ОА КАРАВАН ”Финанси-бакалавър” ВУАРР, г. Русе.

Образователна квалификационна степен (ОКС) – Бакалавър (кадри с висше образование по финанси). Професионална квалификация – икономист

Подготовка на кадрите 4 години – редовна форма за чуждестранни граждани.

Образователна Квалификационна Степен (ОКС) – Бакалавър (кадри с висше образование по финанси)

Професионална квалификация – Икономист

Подготовка на кадри – 4 години – редовна форма за рускоговорящи чуждестранни граждани.

1 950.00лв.
Туризъм-бакалавър

Пакет на ОА КАРАВАН „Туризъм-бакалавър”

Образователна Квалификационна Степен (ОКС) – Бакалавър (кадри с висше образование по развитието на дейности в областта на туризма: екологичен, риболовен, ловен, културен, аграрен, селски, конгресен, алтернативен туризъм)

Образователна Квалификационна Степен (ОКС) – Бакалавър (кадри с висше образование по развитието на дейности в областта на туризма: екологичен, риболовен, ловен, културен, аграрен, селски, конгресен, алтернативен туризъм)

Професионална квалификация – Мениджър

Подготовка на кадри – 4 години – за чуждестранни граждани само редовна форма.

Цена 1000 евро за чужденци

1 950.00лв.
IT - бакалавър

Пакет на ОА КАРАВАН „IT - бакалавър”

Образователна Квалификационна Степен (ОКС) – Бакалавър (кадри с висше образование по управление на информационни системи, IT-специалист)

Професионална квалификация – Мениджър

Подготовка на кадри – 4 години – за чуждестранни граждани само редовна форма.

Цена за 1 година обучение за чуждестранен гражданин – 1000 евро

1 950.00лв.
Бизнес-администрация - бакалавър

Пакет на ОА КАРАВАН „Бизнес-администрация - бакалавър”

Образователна Квалификационна Степен (ОКС) – Бакалавър  (кадри с висше образование по стопанско управление, бизнес-администрация)

Професионална квалификация – Мениджър

Подготовка на кадри – 4 години – за чуждестранни граждани само редовна форма.

Цена за 1година обучение за чуждестранен гражданин – 1000 евро

1 950.00лв.
Технологии на малкия и средния бизнес в ЕС - бакалавър

Пакет на ОА КАРАВАН „Технологии на малкия и средния бизнес в ЕС - бакалавър”

Образователна Квалификационна Степен (ОКС) – Бакалавър (кадри с висше образование по мениджмънт и съвременни технологии в малкия и средния бизнес)

Професионална квалификация – Мениджър

Подготовка на кадри – 4 години – за чуждестранни граждани само редовна форма

Цена за 1 година обучение за чуждестранен гражданин  - 1000 евро

1 950.00лв.
Аграрна икономика – бакалавър

Пакет на ОА КАРАВАН „Аграрна икономика – бакалавър”

Образователна Квалификационна Степен (ОКС) – Бакалавър (кадри с висше образование по аграрна икономика)

Професионална квалификация – Икономист

Подготовка на кадри – 4 години – редовна форма

Цена за 1 година обучение за чуждестранен гражданин – 1000 евро

1 950.00лв.